พระสมเด็จ
รุ่นอนุสรณ์ 122 ปี

วัดระฆังโฆสิตาราม
ปี 2537

เหรียญสมเด็จโต
เนื้อทองแดง
ขนาด 2.1 ซม.   บูชาเหรียญละ 149 บาท
ขนาด 2.6 ซม.   บูชาเหรียญละ 299 บาท


เหรียญสมเด็จโต
เนื้อเงิน
ขนาด 2.1 ซม.   บูชาเหรียญละ 699 บาท
ขนาด 2.6 ซม.   บูชาเหรียญละ 999 บาท
 

พิมพ์ทรงนิยม

พิมพ์เกศบัวตูม

พิมพ์ทรงเจดีย์

พิมพ์รูปเหมือน

พิมพ์รูปเหมือนคะแนน

บูชาองค์ละ 299 บาท

บูชา 5 องค์/ชุด ชุดละ 1,199 บาท