พิมพ์ใบเสมา

พิมพ์กลีบบัว

พิมพ์นางพญา

พระพุทธชินราช   พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก   ปี 2515
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก

บูชาองค์ละ 499 บาท