เหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวน
ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์
ปี2511
เนื้อทองแดง   บูชาเหรียญละ 499 บาท