เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
วัดช่องลม สมุทรสาคร

เนื้อทองแดงขัดเงา ขนาด 2.5 ซม.

บูชาเหรียญละ 799 บาท