เนื้อรมดำ


เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อโสธร ภ.ป.ร.
ที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
ปี 2537

บูชาเหรียญละ 499 บาท