ทรงหยดน้ำ    เนื้อโลหะ

เหรียญหลวงพ่อโสธร
รุ่นสร้างพระอุโบสถ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
ปี 2537

บูชาเหรียญละ 499 บาท