เหรียญหลวงพ่อไสวนั่งพาน
วัดปรีดาราม(ยายส้ม)
ปี2538
บูชาองค์ละ 499 บาท