ทรงหยดน้ำ     เนื้อนวโลหะ

เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง ภ.ป.ร.
รุ่นสร้างโรงพยาบาล วัดไร่ขิง นครปฐม
ปี 2522

บูชาเหรียญละ 699 บาท