เหรียญพระพิฆเนศ
กรมศิลปากร
ปี 2547

เนื้อโลหะชุบทอง
เนื้อโลหะชุบ 2k

บูชาเหรียญละ 499 บาท

เนื้อโลหะชุบ 3k

บูชาเหรียญละ 599 บาท