เหรียญพระแก้วมรกต ภ.ป.ร.
เฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา

ปี 2545

 

 

เนื้อทองแดง   บูชาเหรียญละ 699 บาท