เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส.ก.
รุ่น "สู้"
ปี 2548

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ดำเนินการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รูปอาร์ม มีลักษณะด้านหน้าเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์จำลองพระพักตร์ จากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ จังหวัดพิษณุโลก ขนาดครึ่งพระองค์ พระราชทานพระราชานุญาตให้จารึกพระนามาภิไธย "สก." ด้านหลังเหรียญ และพระราชทานคำขวัญว่า "สู้" โดยทรงจารึกพระราชหัตถ์ลงบนต้นแบบ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 เวลา 08.39 น. เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องรักษาประเทศชาติทั้งหลายให้มีจิตใจรุกรบดังเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยกันรักษากฎหมายของบ้านเมืองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ปล่อยให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมาทำร้ายคนผู้บริสุทธิ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงจุดเทียนชัยมหามงคลในการประกอบพิธีมหาชัยมังคลาภิเศก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ครั้งนี้ได้อาราธนาพระภาวนาจารย์ที่ทรงวิทยาคม มีปฏิปทาและมีฌานสมาบัติสูง จากทั่วประเทศจำนวน 108 รูปและมีพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ณ ระเบียงคด รอบพระอุโบสถเป็นจำนวนถึง 2,549 รูป เพื่อให้เกิดกฤดานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์ จะได้เป็นวัตถุมงคลที่ให้ความคุ้มครองป้องกันผู้ที่มีไว้บูชา ให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความเจริญก้าวหน้า มีโชคลาภ สัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

เนื้อทองแดง   บูชาเหรียญละ 599 บาท