เหรียญพระพรหม
อ.ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์

ขนาด 3 ซม. หมายเลขกำกับ

ปี 2548

บูชาเหรียญละ 1,800 บาท