เหรียญพระพุทธชินราช ภ.ป.ร.
รุ่นปฏิสังขรณ์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก

ปี 2534

 

บูชาเหรียญละ 499 บาท