เหรียญพระสัมพุทธพรรณี รุ่น ภ.ป.ร.
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ
ม.ป.ร., จ.ป.ร., และ ภ.ป.ร. ประดิษฐานด้านหลังเหรียญ
ที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์ วัดราชาธิวาสวิหาร

ปี 2547

วัดราชาธิวาสวิหารได้รับพระบรมราชานุญาตสร้างพระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) และเหรียญพระสัมพุทธพรรณี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระสัมพุทธพรรณี และอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร.  จ.ป.ร.  และ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ด้านหลังเหรียญพระสัมพุทธพรรณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
เนื้อทองเหลือง   บูชาเหรียญละ 499 บาท