เนื้อทองแดง
ราคาเหรียญละ 1,900 บาท

 

เนื้อนวโลหะ
ราคาเหรียญละ 2,600 บาท


เนื้อสตางค์
ราคาเหรียญละ 2,600 บาท

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว
วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม

รุ่นพุฒซ้อน

  ปี 2535