เหรียญรูปเหมือน ญสส.
เนื้อโลหะชุบทอง
ปี 2534

บูชาชุดละ 2,499 บาท