เหรียญสมเด็จพระสังฆราชชื่น ภ.ป.ร.
รัตนโกสินทร์ 200 ปี
สร้างตึกวชิรญาณวงศ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี2525

เนื้อทองแดง บูชาเหรียญละ 499 บาท