เหรียญสุริยัน-จันทรา
เทพเจ้าแห่งเงินตรา ราชาแห่งโชคลาภ

วัดตรีทศเทพวรวิหาร
เนื้อโลหะชุบทอง ขนาด 3 ซม. ตอกโค๊ต

ปี 2549

บูชาเหรียญละ 499 บาท