โค้ดและหมายเลขกำกับ

รุ่น นารายณ์แปลงรูป

เนื้อดำปัดทอง   ขนาด 5 ซม.

บูชาองค์ละ 299 บาท