รุ่น ปีมหามงคล 2550 "เงินไหลมา 3"
จัดสร้างโดย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

 

 


โค้ด

ขนาด 3.9 ซม.
เนื้อขาว, เนื้อไม้, เนื้อแดง

1 ชุด 3 องค์   บูชา 399 บาท

 

 


โค้ด

ขนาด 5.5 ซม.
เนื้อไม้, เนื้อดำปิดทอง, เนื้อลายก้นครก

1 ชุด 3 องค์   บูชา 799 บาท

 

 


โค้ด

ขนาด 4.9 ซม.
เนื้อไม้ พิมพ์ขอบจักร

บูชาองค์ละ 249 บาท


 


โค้ด

ขนาด 4.9 ซม.
เนื้อไม้ พิมพ์ขอบบัว

บูชาองค์ละ 249 บาท