พระโพธิสัตว์กวนอิม รุ่นแรก
พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่
เนื้อโลหะชุบ 3k
ขนาด 2.5 x 3.5 ซม.

วัดช่องลม สมุทรสาคร

บูชาองค์ละ 799 บาท

พระโพธิสัตว์กวนอิม รุ่นแรก
พิมพ์ซุ้มประตู
เนื้อโลหะชุบ 3k
ขนาด 1.7 x 3.7 ซม.

วัดช่องลม สมุทรสาคร

บูชาองค์ละ 599 บาท