พระกริ่งชินบัญชร รุ่นทัพพระยา 

 

พระชัยวัฒน์ชินบัญชร รุ่นทัพพระยา

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชร รุ่นทัพพระยา
วัดละหารไร่ จ.ระยอง ปี2559

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชร รุ่นทัพพระยา วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ปี2559 วาระบูชาครูครั้งที่ 4 ปี2559 วัตถุมงคลครบรอบ 137 ปี วัดละหารไร่ ปลุกเศกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง วัดละหารไร่ได้มีการจัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชร รุ่นทัพพระยา ปี2559 ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สาธุชนในยุคปัจจุบัน ได้มีโอกาสร่วมทำบุญโดยตรงกับทางวัด และเช่าบูชาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณ คุณภาพ สมกับความตั้งใจสร้างให้ดีที่สุดของวัดละหารไร่ ดังนั้นจึงได้พยายามหาผู้ที่มีความสามารถในงานวัตถุมงคลหลายๆ ด้านมาร่วมกันช่วยงานบุญของวัดให้สำเร็จอย่างน่าภูมิใจ และอีก 1 ความน่าภูมิใจของท่านที่จะได้บูชาพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชร รุ่นทัพพระยาคือ นายช่างสมร รัชชนะธรรม ท่านเป็นอีกส่วนสำคัญในตำนานพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชร วัดละหารไร่ เพราะเป็นช่างที่อยู่ในชุดจัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชร พ.ศ.2517 ที่มีชื่อเสียงของวัดมาจนปัจจุบันนี้ นอกจากท่านเป็นช่างชั้นครูที่หาใครเทียบยากแล้ว เป็นบุคคลที่ดีมากเรื่องของการมีหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐ ทางวัดละหารไร่โดย พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย) เจ้าอาวาสและทางกรรมการ ได้ตกลงให้ผู้ออกแบบ คุณรัชกฤต เตชะปฐมทอง (แม่ทัพ) นำภาพต้นแบบ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชร รุ่นทัพพระยา ในปี2559 นี้ มอบหมายให้นายช่างสมร รัชชนะธรรม มีส่วนสำคัญในการแต่งพิมพ์ จนกว่าจะชัดเจนงดงาม สมกับที่เคยฝากผลงานถวายหลวงปู่ทิมฯท่านมาแล้ว และนายช่างสมร รัชชนะธรรม ได้มอบพุทธศิลป์เพื่อหลวงปู่ทิมฯ ถวายเป็นพุทธบูชา วัดละหารไร่

 

พระกริ่งชินบัญชร ทัพพระยา   ฐานกว้าง 2 ซม.   สูง 4 ซม.

พระชัยวัฒน์ชินบัญชร ทัพพระยา   ฐานกว้าง 1 ซม.   สูง 1.7 ซม.

พระกริ่งชินบัญชร ทัพพระยา   บูชาองค์ละ 4,800 บาท

พระชัยวัฒน์ชินบัญชร ทัพพระยา   บูชาองค์ละ 1,800 บาท