พระกริ่ง สูง 3.9 ซม. หน้าตักกว้าง 2.3 ซม.


               

พระชัยวัฒน์ สูง 1.9 ซม. หน้าตักกว้าง 1.3 ซม.

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร.
มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
และ 90 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ปี2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร.จุฬาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 และ 90 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. ที่จัดสร้างนี้ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ด้านหลังพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. เป็นปฐมฤกษ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 18.09 น. และพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.15 น. โดยมีพระเถราจารย์เจริญจิตภาวนานั่งปรกอธิษฐานจิต

พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. เป็นพระกริ่งที่ถอดรูปแบบมาจากพระกริ่งจีนตามรูปแบบของวัดบวรนิเวศวิหารที่มีอายุนับพันปี ด้านหลังพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ จะมีตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. หมายถึงครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณ์พระเกี้ยว หมายถึง ครบ 90 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระกริ่ง สูง 3.9 ซม. หน้าตักกว้าง 2.3 ซม.
พระชัยวัฒน์ สูง 1.9 ซม. หน้าตักกว้าง 1.3 ซม.

เนื้อพระเป็นนวโลหะประกอบด้วย ทองคำ เงิน ดีบุก ทองแดง ปรอท เหล็ก เจ้าน้ำเงิน(พลวง) ชิน และแร่บริสุทธิ์ ส่วนผสมตามตำหรับกริ่งวัดบวรนิเวศวิหาร และทองชนวนพระกริ่งเป้งย้ง หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี ทองชนวนกริ่งรุ่นเก่าที่สำคัญของวัดบวรนิเวศวิหาร

เนื้อนวโลหะครบสูตร
บูชาชุดละ   5,999 บาท
เนื้อนวโลหะครบสูตร ก้นทอง
บูชาชุดละ 29,999 บาท