พระกริ่งพุทโธ ภปร วัดบวรนิเวศวิหาร2554 เนื้อทองแดง

พระกริ่งพุทโธ ภปร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2554

                                      เนื้อทองแดง                                               เนื้อเงิน        

ขนาดองค์พระ ฐานกว้าง 2 ซม. สูง 3.4 ซม.

พระกริ่งพุทโธ ภ.ป.ร.

พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2554

เนื้อทองแดง   บูชาองค์ละ 1,499 บาท                 เนื้อเงิน   บูชาองค์ละ 3,999 บาท