พระผงญาณวิลาศ พิมพ์สมเด็จพระผงญาณวิลาศ พระปิดตา

พระผงญาณวิลาศ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

  ปี 2513

บูชาองค์ละ 999 บาท