เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ ปิยะสีโล
วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

เบี้ยแก้ ลงรักดำ

 

 

เบี้ยแก้ ลายธงชาติ

 

 

เบี้ยแก้จัมโบ้, ตัวครู

 

 

เบี้ยแก้ เลี่ยมเงิน

 

 

เบี้ยแก้ เลี่ยมทอง

 

 

อิทธิคุณเบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ ปิยะสีโล
วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
การถูกกระทำย่ำยี กันคุณผีคุณคนคุณไสยเวทย์อาถรรพ์ ยาสั่ง ฝังรูปฝังรอยผีเข้า เจ้าสิงมิลงเลย กันไข้ป่าสารพัด ผีป่า โป่ง โป้ง
ผีเปิ่ง ผีปอบกองกอย พาให้ผิดท่าหลงทาง เข้าสิงให้วิกลจริตพลุ่งพล่านเฉียบพลัน อยากตายด้วยอัตวินิบาตกรรม ผูกคอล่อพิษ โดดน้ำ ลุยไฟ โดดสูง จูงค่าง ผีเข้า เจ้าสิง ถ้าจริงหาย กันจิตคิดวิกล ด้วยอุปทาน กันมนต์ยายำ ย่ำยีด้วยเล่ห์กลมายา สารพัด อุปาทานอันวิกลพิการแล
แก้เจ็บปวดด้วยโรคร้ายแต่เวรแต่กรรม เมื่อมีมรณะสัญญา ให้มีเวทนา ทุรนทุราย ด้วยสัมภะเวสี โอปะปาติกะของเปรต อสุรกาย
ให้เร่าร้อน ทุรนทุราย เจ็บแสบ ปวดร้อน ร้อนร้าวหนาวสั่นก็ดี เพราะกรรมเก่าเวรก่อนนั้นเป็นวิบาก
สู้ไว้ข้างหน้า ไม่กล้าไว้ข้างหลัง เมตตามหานิยมไว้ขวา การอาวุธศาสตราไว้ซ้าย แขวนคอแก้ลมเพลมพัด อัมพาต แขน ขา ปาก คอ หลัง ลิ้นกระด้าน ถอนคุณไสยรูปลอยลงบนใบหมอน คลึงแป้งถอนคุณ คลึงปูนถอนพิษ ถอนเสา ถอนพระภูมิ ศาสเจ้า เจว็ด เสมา กำแพง
เศกภาวนา สสมุหเนยยะ สะมุหะนะติ สะหุหะคะโต สีมาคะตัง พันธะเสมายัง สะมุหะ นิตัพโพ เอวังเอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน
ธาเคลื่อน ยะเลื่อนหลุดลอย สวาหะ
"โลปุสุ สะวิพุ สังภะอะ" ว่าแต่นารายณ์ถวายจักร 7 ที
ภาวนาก่อนใช้ "อะสัง วิสุ โล ปุสะพุภะ พุทธะสังมิ อิสะวาสุ"
เอาดอกไม้หลากสีดอกพุทธรักษา ธูปเทียนบูชา อธิษฐานด้วยขันน้ำมนต์ และอธิษฐานเอาตามใจเถิด แล้วภาวนาต่ออายุ
"สะธะวิปิ ปะสะอุ" 3 ที
             บทสักกัตตะวาด้วยก็ดี            ผูกขอดชายผ้ากันปืน
อะนิทัสสะนะอัปปะติ            ลั่นไกมิออก
     อะนิทัสสะนะอัปปะติคา            ลูกมิออกลำกล้อง
อะนิทัสสะนะอัปปะติค            ลำกล้องแตก

ภาวนาอภัยกรรม ให้คนเกลียด เดียด โกรธ เพ่งโทษ จองเวร ให้หายพยาบาทพยาเวร ต่อแล้วดีกันหายกัน แล.
นะเมตตาจะมหาราชา อะเมตตาจะมหาเสนา อุเมตตาจะมหาชะนา สัพพะสิเนหา จะปชิตาสสัพพะสยัง จะมหาลาภัง ราชาโกธังวินัสสันติ ชะนาโกธัง วินัสสันติ สัพพะโกธัง วินัสสันติ
คาถาบทนี้ใช้เศกยาหอมได้ด้วย”

วิธีใช้เบี้ยแก้ (หลวงปู่เจือ ปิยะสีโล)
นะโม 3 จบ
อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี
ได้ยามพระศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ
แล้วสวดคาถาหัวใจต่อ
อะสัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ พุท ธะ สังมิ อิสวาสุ