พระผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์


เหรียญอาร์มลงยา

หลวงพ่อโสธร ส.ธ. สิรินธร
ด้านหลังพระอุโบสถหลังใหม่
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
ปี 2538

2 องค์ / 1 ชุด ในตลับเดียวกัน
บูชาชุดละ 699 บาท