หลวงพ่อทองเขาตะเครา
รุ่นกาญจนาภิเษก
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

ปี 2539

บูชาองค์ละ 499 บาท