พระพุทธนราวันตบพิธ
พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง "พระพุทธนราวันตบพิธ" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ จุดประสงค์เพื่อให้พสกนิกรได้สักการะบูชา โดยรายได้ทั้งหมดได้นำถวายทูลเกล้า สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา
          พระพิมพ์พระพุทธนราวันตบพิธ เป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองแบบปางห้ามสมุทร เนื้อผง ความสูงขนาด 3.2 ซม. ด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษา เนื้อพระประกอบด้วยมวลสารจากสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานในเนปาลและอินเดียและจากวัดสำคัญๆ ที่เก่าแก่อีกหลายแห่งในประเทศศรีลังกา จีนและญี่ปุ่น รวมทั้งมวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และวัดสำคัญๆ ทั่วประเทศ ผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์ที่เคารพบูชาทั่วพระราชอาณาจักร ที่สำคัญยิ่งก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทาน "เส้นพระเจ้า" (เส้นผม) พระจีวร และมวลสารส่วนพระองค์ "ผงจิตรลดา" โดยพระราชทานผ่านสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอัญเชิญมาผสมอยู่ในเนื้อพระพุทธนราวันตบพิธนี้ด้วย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2542 เวลา 17.30น. โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศเป็นประธานจุดเทียนชัย และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก

บูชาองค์ละ 999 บาท