เนื้อโลหะ

พระไพรีพินาศ (จิ๋ว)
ปี 2548

บูชาองค์ละ 299 บาท