พระไพรีพินาศ ภ.ป.ร.
สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร
ปี2542

 

 

บูชาองค์ละ 499 บาท