เนื้อกระเบื้องโบสถ์

พระไพรีพินาศ ญสส.
พระชนมายุ 95 พรรษา
ปี 2551

บูชาองค์ละ 499 บาท