ขนาด 3 ซม. เคลือบเขียว

พระโคดม-พระอรหันต์ 8 ทิศ
รุ่น สร้างพระมหาเจดีย์ วัดนก
ปี 2546

บูชาองค์ละ 499 บาท