พระกริ่ง ญสส.
ขนาดหน้าตัก 1.5 ซม.
ตอกโค๊ต หมายเลขกำกับ

ปี 2540

บูชาองค์ละ 1,499 บาท