พระพุทธชินสีห์ ญสส.
พระชนมายุ 94พรรษา

ปี 2550

บูชาองค์ละ 499 บาท