เนื้อกะไหล่ทอง


เนื้อผง

พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒนมหามุนี ภ.ป.ร.
วัดมงคลรัตนาราม U.S.A.
ปี 2523

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒนมหามุนี และพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ ทรงเททองหล่อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2522 เป็นพระพุทธหน้าตักกว้าง 31 นิ้ว เรือนแก้ว สูง 77.5 นิ้ว กว้าง 42.5 นิ้ว ความสูงจากฐานถึงพระเกตุ 54 นิ้ว และพระทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒนมหามุนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งในคราวเททองหล่อครั้งนั้น ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2523 ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของพระกริ่ง พระเนื้อผง และเหรียญ โดยมีพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมเข้มขลังมีชื่อเสียงในยุคนั้น อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อดี วัดพระรูป หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง หลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ เป็นต้น
บูชาองค์ละ 499 บาท