พระพุทธนวราชบพิตร ภ.ป.ร.
ผงจิตรลดา
สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร

ปี 2529

เมื่อปี 2529 โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดหาทุนด้วยการจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยขึ้น ทางคณะกรรมการจัดสร้างได้ขอพระราชทานตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “ตึก ภ.ป.ร.” และทรงถวายนามวัตถุมงคลรุ่นนี้ว่า “พระพุทธนวราชบพิตร” ซึ่งเป็นพระนามเดียวกันกับ "สมเด็จจิตรลดา" และเป็นพระที่มีพระพุทธลักษณะเดียวกันกับ "สมเด็จจิตรลดา" พระราชทานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานไว้ด้านหลัง พร้อมทั้งได้พระราชทานผงมวลสารจิตรลดามาผสมในองค์พระ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใส่ในรูกริ่ง พระกริ่งปวเรศ ปี 30 และเข้าพิธีพุทธาภิเศกพร้อมกันกับ "พระกริ่งปวเรศปี 30" โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ในการประกอบพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 เมษายน 2529 สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธาน พิธีอธิฐานจิต โดยมีพระอาจารย์ ผู้ทรงศีลาจริยวัตร ร่วมพิธี ดังนี้
                            พระญาณโพธิ์ (เข็ม) วัดสุทัศน์
                            ลป. เมฆ วัดลำกระดาน
                            ลพ. สิม วัดถ้ำผาปล่อง
                            ลพ. สำเนียง วัดเวฬุวนาราม
                            ลพ. พุทธ ฐานิโย
                            ลพ. มงคลธรรมสุนทร วัดบางนา
                            ลพ. เกตุ วัดเกาะหลัก
                            ลพ. พรหม วัดขนอนเหนือ
                            ลพ. หยอด วัดแก้วเจริญ
                            ลพ. พูล วัดไผ่ล้อม
                            ลพ. แช่ม วัดดอนยายหอม
                            ลพ. ไพฑูรย์ วัดโพธินิมิต เป็นต้น

บูชาองค์ละ 999 บาท