พระพุทธไตรจักร ญสส.
ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว
ตอกโค๊ต หมายเลขกำกับ

ปี 2540

บูชาองค์ละ 499 บาท