พระผงพิมพ์ใหญ่
พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.
ขนาด 2.5 x 3.3 ซม.

บูชาองค์ละ 499 บาท

 

กริ่งทองแดง
พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.
ขนาดหน้าตัก 2.3 ซม.

บูชาองค์ละ 499 บาท

 

พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.
กองทุนฟันเทียมพระราชทาน ในวโรกาสมหามงคล 80 พรรษา ปี 2550

 
จัดสร้างโดย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมทบกองทุนฟันเทียมพระราชทานในโอกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ปี2550   เนื่องจากพระพุทธชินสีห์เป็นพระคู่บ้่านคู่เมืองและคู่บุญบารมีพระมหากษัตริย์มาทุกราชวงศ์ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างผ่านกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ต่อมาทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสร้างและให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มาประดิษฐานที่พระพุทธรูปทุกองค์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548

พิธีการจัดสร้างถูกต้องตามตำราสืบมาแต่โบราณ
การรวบรวมอิทธิมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ
- ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน "ผงจิตรลดา" ผ่านท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำ พระองค์ท่าน โดยทรงมีรับสั่งว่า "ชุดสุดท้ายและไม่มีอีกแล้ว"
- ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชประทานพระเกศา และผงมวลสาร
- ได้รับเมตตาจากพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและเจ้าคณะรองรวมทั้งสิ้น 10 รูป จารและอธิษฐานจิตลงในแผ่นทอง เงิน นาก รวมทั้งสิ้น 37 แผ่น
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ได้กราบนมัสการพระสมณศักดิ์ และพระเกจิทรงวิทยาคมที่เคารพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 212 รูป ขอเมตตาจารและอธิษฐานจิตลงในแผ่นทอง เงิน นาก รวมทั้งสิ้น 999 แผ่น   นอกจากนี้ยังได้รับมอบอิทธิมวลสารศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสุดยอดของจังหวัด อาทิเช่น ผงปถมัง ผงมหาราช ผงอิทธิเจ เป็นต้น
- คณะศิษย์ยานุศิษย์วัดสุทัศน์เทพวรารามได้มอบแผ่นทองที่ลงอักขระตำรับการสภาพระกริ่งวัดสุทัศน์เทพวรารามอันลือลั่นได้แก่ หัวใจ 108 นะ 14 รวม 122 แผ่น

พิธีเททอง
กำหนดให้มีพิธีเททอง ณ บริเวณหน้าโบสถ์รังษี วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 โดยสมเด็จพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเททอง และนายพินิจ จารุสมบัติและนายอนุทิน ชาญวีรกุลเป็นประธานและรองประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีมหาพุทธาภิเษก
จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานจุดเทียนชัย พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานดับเทียนชัย และพระสงฆ์สมณศักดิ์ พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมาเจริญพระพุทธมนต์ สวดพุทธาภิเษก และนั่งปรกอธิษฐานจิต

ด้วยเหตุนี้เอง เชื่อว่าวัตถุมงคลพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ชุดนี้จึงจัดได้ว่าเป็น
"พระดี พิธีเยี่ยม มวลสารสุดยอดแห่งยุค"