พระรูปเหมือน ญสส.89
ขนาดหน้าตัก 2.2 ซม.
ตอกโค๊ต หมายเลขกำกับ

ปี 2545

บูชาองค์ละ 1,499 บาท