พระสมเด็จ
ผสมผงเก่า
รุ่นอนุสรณ์ 100-108-118 ปี

วัดระฆังโฆสิตาราม
ปี2538

บูชาองค์ละ 499 บาท