สมเด็จบางขุนพรหม
วัดใหม่อมตรส
ปี 2543
บูชาองค์ละ 650 บาท