สมเด็จแช่น้ำมนต์
รุ่นหลังลายเซ็นต์ ญสส
88 พรรษา

ปี 2544

บูชาองค์ละ 499 บาท