พิมพ์ปรกโพธิ์ขาโต๊ะ

พิมพ์ปรกโพธิ์

พิมพ์ทรงเจดีย์

พิมพ์ใหญ่

พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม

พิมพ์หูปะไหล่

พิมพ์แซยิด

พิมพ์เกศไชโยเล็ก

พิมพ์เกศไชโยใหญ่
สมเด็จแห่งแผ่นดิน 9 ทรงพิมพ์ ญสส. ปี2550

บูชาองค์ละ 199 บาท
บูชาทั้ง 9 องค์ ชุดละ 1,591 บาท