พระสมเด็จพุทธพิมพ์ญาณสังวร ญสส.90
ค้าขาย ร่ำรวย มีแต่กำไร
ปี 2546

บูชาองค์ละ 499 บาท