พระสมเด็จเนื้อกระเบื้องโบสถ์
หลังโต พฺรหฺมรํสี
วัดระฆังโฆสิตาราม
ปี2536

บูชาองค์ละ 499 บาท