พระสมเด็จ ญสส.
พระชนมายุ 80 พรรษา
ปี 2536

บูชาองค์ละ 499 บาท