รุ่นสมโภชพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ปี 2550

พระกริ่งโสธร ภ.ป.ร.
เนื้อทองแดงชุบทอง ขนาดความสูง 28 มม.
บูชาองค์ละ 499 บาท

เหรียญกลมพระพุทธโสธร ภ.ป.ร.
เนื้อทองแดง ขนาด 28 มม.
บูชาเหรียญละ 499 บาท
เหรียญอาร์มพระพุทธโสธร ภ.ป.ร.
เนื้อทองแดง ขนาดความสูง 28 มม.
บูชาเหรียญละ 499 บาท