พระพุทธโสธร รุ่นทองประทาน
ผสมมวลสารทองคำจากองค์หลวงพ่อ
เนื้อโลหะผสม ลอยองค์
ขนาดความสูง 1 นิ้ว ตอกโค๊ต หมายเลขกำกับ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ปี 2550

บูชาองค์ละ 499 บาท